ankieta

Projektowanie wizerunku

Czego spodziewałam/spodziewałem się po warsztatach?