ankieta

Kreowanie wizerunku kopia

Czego spodziewałam/spodziewałem się po warsztatach?